Monday, October 20, 2008

URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) BAGI PENGISIAN JAWATAN-JAWATAN GRED DG44, DG48 DAN DG52

URUSAN PEMANGKUAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS)
BAGI PENGISIAN JAWATAN-JAWATAN GRED DG44, DG48 DAN DG52
DI SEKOLAH-SEKOLAH YANG MEMPUNYAI TINGKATAN 6 DI BAWAH ANGGARAN
BELANJA MENGURUS TAHUN 2008 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Sejumlah 14,936 jawatan baru/ naik taraf gred DG52, DG48 dan DG44
di sekolah-sekolah yang mempunyai tingkatan 6 telah diluluskan di bawah
Anggaran Belanja Mengurus 2008 berkuatkuasa mulai 1.1.2008. Kaedah
pengisian dibahagikan kepada kaedah jangka masa pendek (fasa 1) dan
kaedah jangka masa panjang (fasa 2). Di bawah kaedah jangka masa pendek
(fasa 1), penyandang sedia ada dan calon-calon di sekolah yang sama telah
diperakukan oleh Ketua Jabatan masing-masing ke Kementerian Pelajaran
Malaysia untuk pertimbangan Lembaga Kenaikan Pangkat.

Maklumat lanjut sila ke URL berikut:
http://apps2.emoe.gov.my/tayang.php?laman=khidmat_pendidik&unit=utama&info=36&bhs=my&mod=baca

No comments: